Stratejik Planlama

Müşteri ihtiyaçlarına özel ve yüksek standartta hizmet vermek üzere çalışan ekibimiz, düzenli rapor ve araştırma paylaşımlarının yanı sıra entegre iletişim ve yaratıcı fikirler konusunda uzmanlaşmıştır.

Sektöre yönelik tüm standart yazılım ve araştırmaları ücretsiz bir hizmet olarak müşterilerine sunan ajansımız, farklı takip ve raporlama sistemlerine de yatırım yaparak hizmet kalitesini yükseltmektedir.

Araştırmadan yola çıkarak, müşteri pazarlama hedeflerine paralel medya stratejileri ve yaratıcı medya kullanım fikirleri geliştirmekteyiz.

TV Planlama ve Satınalma

Cereyan, Türkiye’de mevcut TV izleme performansı verilerini sağlayan TNS/ Kantar Medya firmasının gerçekleştirdiği ölçümleme panelinin bir üyesidir. Bu panelden elde edilen günlük datalar doğrultusunda gerçekleştirilen TV planlama ve satınalma operasyonu, tüketiciye en etkili şekilde ve en optimum maliyetlerle ulaşılmasını sağlamaktadır.

TV izleme verileri çok sıkı takip edilerek; meydana gelen değişimlerin nedenleri ve sonuçları ayrınıtılı şekilde analiz edilir ve bu analizlere göre doğru aksiyonlar alınır.

Ayrıca, ürün ve kampanya içerikleri doğrultusunda yaratıcı entegrasyon ve alternatif çözümler geliştirilir.

Müşterilerimizin aktif olduğu kategorilerdeki rekabetin TV reklamları günlük olarak takip edilerek, videoları ile birlikte raporlanmaktadır.

Basın Planlama ve Satınalma

Basın konusundaki uzman ekibimiz, satın alma, planlama ve proje geliştirme konusunda hizmet vermektedir.

Sektöre yönelik basın araştırmaları yetkinlikle kullanan ekibimiz, müşteri pazarlama ihtiyaçlarına entegre olarak öneriler geliştirmekte ve sunmaktadır.

Müşterilerimizin aktif olduğu kategorilerdeki rekabetin basın ilanları günlük olarak takip edilerek, görselleri ile birlikte raporlanmaktadır.

Yıllık basın anlaşmalarında, gerek stratejik gerekse taktiksel yaklaşımlar ile efektif planlama ve satın alma gerçekleştirilmektedir. Yıl içinde ise mecraya yönelik yapılan düzenli performans analizleri ile gerek fiyatlar gerekse de fırsatlar yeniden değerlendirilmekte ve iyileştirilmektedir.

Basın Satın Alma Stratejisi

Hedef Kitleye Yönelik Planlama

Düzenli Mecra Performans Analizleri

İletişim stratejisine entegre proje geliştirme

Radyo Planlama ve Satınalma

Cereyan, radyo planlama ve satınalma operasyonunu İndeks Medya işbirliği ile yürütmektedir. Bu mecradaki uzman ekibimiz, satınalma, planlama ve proje geliştirme konusunda hizmet vermektedir.

Sektöre yönelik dinleme araştırmalarına paralel olarak hazırlanan medya planlarında; marka ihtiyacı, hedef kitle ve maliyet optimizasyonu gibi parametreler göz önüne alınmaktadır.

Müşterilerimizin aktif olduğu kategorilerdeki rekabetin radyo reklamları günlük olarak takip edilerek, yaratıcı çalışmaları ile birlikte raporlanmaktadır.

Sinema Planlama ve Satınalma

Klasik kullanım olan ekran reklamın yanı sıra, mecrada sponsorluklar, fuaye alanı etkinlikleri, interaktif proje uygulamaları planlanmaktadır.

Haftalık izleyici sayıları bilgilerinin düzenli takibi ile, kampanya bazında izleyici sayısı hedefleri belirlenir ve yayın dönemi içerisinde takip edilir.

Senaryo entegrasyonları

Advergaming

Doğrudan pazarlama etkinlikleri

Açıkhava Planlama ve Satınalma

Açıkhava & mekan içi tüm mecraların kullanımlarına yönelik satınalma hizmetinin yanı sıra, entegre iletişime uygun fikirlerle farklılaşan projeler geliştirmek konusunda uzmanız.

Müşterilerimizin aktif olduğu kategorilerdeki rekabetin açıkhava reklamları haftalık olarak takip edilerek, görselleri ile birlikte raporlanmaktadır.

Entegre iletişim önerileri

Yeni mecra yaratma

Doğrudan pazarlama etkinlikleri

Dijital&Mobil Planlama ve Satınalma

Yeni çağ teknolojilerine paralel olarak gelişim ve trendleri yakın takip eden uzman ekibimiz, müşterilerimize dijital planlama ve satın alma konusunda geniş hizmet sunmaktadır.

Dijital strateji

Dijital mecraların planlaması ve satın alması

Kreatif materyal ve etkinlikleri konusunda danışmanlık

Kampanya etkinliği ve geri dönüşler analizleri

Sosyal Medya strateji, planlama ve satın alma

Mobil strateji geliştirme, planlama ve satın alma

Sektörel rekabet takip ve analizleri